Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Lucyna Tomaszek Drukuj Email
10.04.2019.

OCENA NATĘŻENIA BÓLU POOPERACYJNEGO METODĄ "TRZECH KROKÓW";

Schemat trzech kroków Pierwszy rząd od prawej: mgr piel. Maria Gorczowska, mgr piel. Danuta Gawron, dr n. med. Lucyna Tomaszek, mgr piel. Agata Latawiec, lic. piel. Halina Komotajtys; Drugi rząd od prawej: mgr piel. Joanna Florek, lic. piel. Monika Kubowicz, lic. piel. Danuta Wierzba, lic. piel. Irena Kapłon

Pierwszy rząd od prawej: mgr piel. Maria Gorczowska, mgr piel. Danuta Gawron, dr n. med. Lucyna Tomaszek, mgr piel. Agata Latawiec, lic. piel. Halina Komotajtys; Drugi rząd od prawej: mgr piel. Joanna Florek, lic. piel. Monika Kubowicz, lic. piel. Danuta Wierzba, lic. piel. Irena Kapłon


Lider zespołu

Lucyna Tomaszek

Doktor nauk medycznych, mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu - studia magisterskie i Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - studia doktoranckie, oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie - studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia.

Od 1989r. zatrudniona w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju (IGiChP) - na stanowisku pielęgniarki naczelnej od 2013 - oraz w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na stanowisku adiunkta. Autorka 26 publikacji, w tym 11 prac dotyczących zagadnienia bólu u dzieci po operacjach torakochirurgicznych.

Członkowie ZESPOŁU

Danuta Gawron

Magister pielęgniarstwa, specjalista pielegniarstwa operacyjnego, pielęgniarka anestezjologiczna. Pracuje w IGiChP w Rabce-Zdroju od 34 lat. Odpowiedzialna w badaniach naukowych za edukację przedoperacyjną, prowadzenie randomizacji pacjentów, zbieranie danych i wprowadzanie ich do bazy danych.

Halina Komotajtys

Posiada tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa,  jest specjalistą pielęgniarstwa operacyjnego, ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielegniarstwa pediatrycznego i operacyjnego. Obecnie zatrudniona jest jako pielegniarka oddziałowa bloku operacyjnego. Pracuje w IGiChP w Rabce-Zdroju od 42 lat. Odpowiedzialna w badaniach naukowych za edukację przedoperacyjną, wprowadzanie danych do bazy danych.

Maria Gorczowska

Magister pielęgniarstwa, pielęgniarka anestezjologiczna, obecnie jest w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii. Pracuje w IGiChP w Rabce-Zdroju od 31 lat – w 2018 roku zatrudniona na stanowisku pielęgniarki oddziałowej Oddziału Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego.

Agata Latawiec

Magister pielęgniarstwa, pielęgniarka anestezjologiczna, obecnie jest w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii. Pracuje w IGiChP w Rabce-Zdroju od 9 lat.

Joanna Florek

Magister pielęgniarstwa, pielęgniarka anestezjologiczna, obecnie jest w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii. Pracuje w IGiChP w Rabce-Zdroju od 25 lat.

Danuta Wierzba

Posiada tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa,  jest pielęgniarką anestezjologiczną. Pracuje w IGiChP w Rabce-Zdroju od 32 lat.

Monika Kubowicz

Posiada tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa,  jest pielęgniarką anestezjologiczną. Pracuje w IGiChP w Rabce-Zdroju od 23 lat.

Irena Kapłon

Posiada tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa,  jest pielęgniarką anestezjologiczną. Pracuje w IGiChP w Rabce-Zdroju od 38 lat.

  

ZESPÓŁ pielęgniarek anestezjologicznych pod kierownictwem dr n. med. Lucyny Tomaszek prowadzi od 2009 roku do chwili obecnej ustawiczne badania w zakresie postępowania przeciwbólowego u dzieci po operacjach torakochirurgicznych. Wyniki tych badań przyczyniły się do zmiany procedury leczenia bólu w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej IGiChP w Rabce Zdroju oraz opracowania innowacyjnego sposobu oceny bólu metodą ,,trzech kroków’’ i wdrożenia jej do praktyki klinicznej. Dzięki tej metodzie pielęgniarki mogą modyfikować leczenie przeciwbólowe w sposób skuteczny i bezpieczny. Ocena bólu metodą ,,trzech kroków‘‘, tj. w spoczynku, podczas głębokiego oddychania i kaszlu wymusza ocenę bólu w warunkach dynamicznych oraz konieczność podejmowania interwencji przez pielęgniarki w celu uśmierzenia bólu >2/10 pkt. Innowacyjna metoda oceny bólu została opisana i przedstawiona w formie graficznej w czasopismach: Biomedical Paper (2018 rok) i  Pain Management Nursing (2019 rok). Obecnie jest także narzędziem oceny bólu w randomizowanym, potrójnie zaślepionym badaniu klinicznym ,,Pain Control in Children and Adolescent After Thoracic Surgery: The Effect of Gabapentin‘‘  (rejestracja badania: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03393702:).

Motywacją do wzięcia udziału w Konkursie było pokazanie społeczności polskich pielęgniarek, że pielęgniarki mogą inicjować i prowadzić badania naukowe, a przez to mieć realny wpływ na sposób leczenia bólu pooperacyjnego, jego skuteczność i bezpieczeństwo.  Konieczna jest jednak ścisła współpraca na linii pielęgniarka-lekarz oraz pielęgniarka-pacjent.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »