Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Jolanta Strzałka Drukuj Email
10.04.2019.
Lublin W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im J.P. II w Zamościu, wdrożono innowacyjny „Program edukacji pacjentów leczonych przeciwzakrzepowo w Oddziale Kardiologicznym”. Autorką jest mgr pielęgniarstwa Jolanta Strzałka, która pracuje od 24 lat na wspomnianym oddziale. Podczas swojej pracy zaobserwowała duże zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów leczonych przeciwzakrzepowo, wynikające z braku wiedzy i nie znajomości zasad bezpiecznego stosowania terapii. Efektem tej obserwacji jest stworzony kompleksowy program edukacyjny, którego elementem jest opracowany i przekazywany pacjentom informator. Program w aktualnej wersji jest wdrożony i realizowany od 2018 r. Do edukacji chorych zaangażowano cały personel pielęgniarski, który bezpośrednio zajmuje się pacjentem i dzięki temu zna najbardziej jego potrzeby oraz możliwości intelektualne. Po odbytym szkoleniu, zdobyta wiedza pacjentów jest oceniana testem, który jest jednocześnie informacją zwrotną dla edukujących pielęgniarek, gdyż w mierzalny sposób pokazuje skuteczność działań edukacyjnych. Pielęgniarki pracujące w oddziale kardiologicznym stale aktualizują swoją wiedzę z tego zakresu i dzielą się nią z podopiecznymi podczas działań edukacyjnych. Realizowany program jest wysoko oceniany przez kierownictwo szpitala i pacjentów, co skłoniło nas do podzielania się doświadczeniami i zaprezentowania programu w ramach „Konkursu pielęgniarka roku” .
Zespół pielęgniarek Oddziału Kardiologicznego. W środku Jolanta Strzałka i Pielęgniarka Oddziałowa mgr Janina Czady.
Zespół pielęgniarek Oddziału Kardiologicznego. W środku Jolanta Strzałka i Pielęgniarka Oddziałowa mgr Janina Czady.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »